ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ημ/νια Καταχώρησης
Τύπος Διαγωνισμού
Περιγραφή
Συνολικός Προϋπολογισμός
Ημερομηνία Διενέργειας
Διακήρυξη
05/09/2017
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Δεν εχει ορισθεί
05-09-2017 ΕΩΣ 08-09-2017

25/08/2017
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Δεν εχει ορισθεί
28-08-2017 ΕΩΣ 04-09-2017

3/7/2017
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Δεν εχει ορισθεί
3-07-2017 ΕΩΣ 10-07-2017

23/06/2017
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

"ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ", ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Δεν εχει ορισθεί
23-06-2017 ΕΩΣ 27-06-2017

13/06/2017
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δεν εχει ορισθεί
13-06-2017 ΕΩΣ 16-06-2017

09/06/2017
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝ ΡΟΔΟΥ

Δεν εχει ορισθεί
09-06-2017 ΕΩΣ 15-06-2017

29/05/2017
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ

Δεν εχει ορισθεί
30-05-2017 ΕΩΣ 06-06-2017

18/05/2017
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ

Δεν εχει ορισθεί
18-05-2017 ΕΩΣ 24-05-2017

26/05/2017
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Δεν εχει ορισθεί
26-05-2017 ΕΩΣ 09-06-2017

15/05/2017
2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΤΑΓΟΝΤΩΝ

Δεν εχει ορισθεί
15-05-2017 ΕΩΣ 18-05-2017

11/05/2017
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Δεν εχει ορισθεί
11-05-2017 ΕΩΣ 17-05-2017

28/04/2017
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΓΝ ΡΟΔΟΥ"

Δεν εχει ορισθεί
28-04-2017 ΕΩΣ 05-05-2017

15/03/2017
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Δεν εχει ορισθεί
15-03-2017 ΕΩΣ 21-03-2017

21/02/2017
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ

Δεν εχει ορισθεί
21-02-2017 ΕΩΣ 27-02-2017

09/02/2017
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δεν εχει ορισθεί
09-02-2017 ΕΩΣ 15-02-2017

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου