ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ημ/νια Καταχώρησης
Περιγραφή
Αρχεία Προδιαγραφών
Αρχεία Προμηθευτών
09/02/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Φ. ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ

 
09/02/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

 
Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου