ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ημ/νια Καταχώρησης
Περιγραφή
Αρχεία Προδιαγραφών
Αρχεία Προμηθευτών
09/02/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Φ. ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ

 
09/02/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

 
12/05/2016
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

28/04/2016
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ28/04/2016
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΜΤΝ


10/03/2016
ΓΑΝΤΙΑ


10/03/2016
ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ


10/03/2016
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ


10/03/2016
ΓΑΝΤΙΑ


10/03/2016
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ


10/03/2016
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ


10/03/2016
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


10/03/2016
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


10/03/2016
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


10/03/2016
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ


Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου