ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ημ/νια Καταχώρησης
Τύπος Διαγωνισμού
Αριθμός Διακήρυξης
Περιγραφή
Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Διενέργειας
Διακήρυξη
01/02/2017
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
19/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

44.981,00€
14/02/2017

29/12/2016
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
105/2016

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ

383.904,00€
8/2/2017

22/12/2016
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
86/2016

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

529.690,80€
27/01/2017

22/12/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
100/2016 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

41.053,24€

29/12/2016
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
91/2016

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 1 (ΕΝΑ) ΕΤΟΣ

5.952,00€
12/01/2017

27/12/2016
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
103/2016

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

38.144,60€
11/01/2017

27/12/2016
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
102/2016

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

43.818,52€
10/01/2017

23/12/2016
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
101/2016

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟ Ε.Κ.Ε.Α.

44.364,72€
10/01/2017

22/12/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
99/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΘΗΚΑ

29.866,05€
10/01/2017

16/12/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
74/2016

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ , ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

202.876,40 €
10/01/2017

25/11/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
77/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

154.628,00 €
20/12/2016

09/12/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
90/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

98.828,00 €
04/01/2016

05/12/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
87/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

72.323,24 €
04/01/2016

01/12/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
88/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

44.981,00 €
13/12/2016

23/11/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΤΥ 10/2016

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

8.320,40 €
06/12/2016

22/11/2016
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25500-21/11/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

8.980,00 €
28/11/2016

22/11/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΕΤΥ (2.16)

Αντικατάσταση δαπέδων θαλάμων νοσηλείας της Α Χειρουργικής- Ουρολογικής και της Β Χειρουργικής- Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν. Ρόδου

22.250,00 €
06/12/2016

22/11/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΤΥ (7.16)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) Δίφυλλων Αυτόματων Θυρών για τη κεντρική είσοδο του Γ.Ν.Ρόδου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

12.400,00 €
05/12/2016

22/11/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΤΥ (11.16)

Συνοπτικός διαγωνισμός για τον έλεγχο και αναγόμωση πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών συστημάτων και την προμήθεια φιαλών για τα συστήματα κατάσβεσης ANSUL R-102 του Γ.Ν. Ρόδου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

5.073,46 €
05/12/2016

27/10/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΤΥ (9.16)

Προμήθεια ηλεκτρικών διακοπτών χαμηλής τάσης και πίνακα αντιστάθμισης και συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης 20KV και πινάκων χαμηλής τάσης του Γ.Ν. Ρόδου

36.319,60 €
10/11/2016

24/10/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΤΥ (1.16)

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

14.000,00€
08/11/2016

19/10/2016
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
70/2016

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ACCURA

44.951,40€
01/11/2016

08/09/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
62/2016

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ , ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.Ρ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

8.800,00€
11/10/2016

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου