ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ημ/νια Καταχώρησης
Τύπος Διαγωνισμού
Αριθμός Διακήρυξης
Περιγραφή
Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Διενέργειας
Διακήρυξη
20/06/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΤΥ 01/2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παρεμβάσεις στους χώρους της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν.Ρόδου για τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητάς τους

6.337,34 €
03/07/2018

20/06/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ETY 3/2018

Διαμόρφωση περιφραγμένου και μη στεγασμένου χώρου, στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου για κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών του ΓΝ Ρόδου

24.308,10 €
03/07/2018

05/06/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
81/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.505.500,00€
06/07/2018

24/05/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
52/2018

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ»

4.960,00 €
06/06/2018

10/05/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
57/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

285.696,00€
11/06/2018

08/05/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
46/2018

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ρ. ΚΑΙ ΔΙ.Ε.Κ.Ρ.

14.034,32 €
21/05/2018

04/05/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
55/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

44.951,40 €
15/05/2018

20/04/2018
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
47/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

44.981,00€
03/05/2018

17/04/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
51/2018

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ (ΣΥΝΟΛ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 12 ΤΜ)

08/05/2018

13/04/2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
41/2018

ΣΙΤΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΡΟΔΟΥ

514.290,00€
14/05/2018

16/03/2018
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
33/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

407.786,64€
17/04/2018

01/03/2018
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
16/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

2.229.990,00€
05/04/2018

25/01/2018
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
17/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

44.951,40€
06/02/2018

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου