ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ημ/νια Καταχώρησης
Τύπος Διαγωνισμού
Αριθμός Διακήρυξης
Περιγραφή
Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Διενέργειας
Διακήρυξη
21/09/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
73/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

35.082,08€
06/10/2017

20/09/2017
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
72/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

44.951,40€
03/10/2017

13/09/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
71/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ.Ρ.

22.156,32€
26/09/2017

05/09/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
67/2017

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ

24.661,12€
18/09/2017

04/09/2017
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
70/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΤΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

44.981,00€
13/09/2017

11/07/2017
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
61/2017

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.550,00€
04/08/2017

11/07/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
56/2017

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

5.120,00€
25/07/2017

23/06/2017
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
54/2017

ΦΥΛΑΞΗ ΓΝ ΡΟΔΟΥ

243.585,60€
17/07/2017

09/06/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
47/2017

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΟ 18 ΚΑΙ ΝΟ 22 ΤΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ

14.880,00€
21/06/2017

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου