ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ημ/νια Καταχώρησης
Τύπος Διαγωνισμού
Αριθμός Διακήρυξης
Περιγραφή
Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Διενέργειας
Διακήρυξη
14/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ETY 1./2020

Διαμόρφωση χώρων της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής για τη δημιουργία Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών φαρμάκων (ΚΜΔΚΦ)

38.900,00€
28/07/2020

08/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
67/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ MTN

44.970,73€
16/07/2020

12/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
58/2019

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ» ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ( Δ.Ι.ΕΚ. ΡΟΔΟΥ)

6.714,60€
24/06/2020

03/06/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
59/2019

«Έλεγχος και υπογραφή του ισολογισμού χρήσης 2018 και 2019 από ορκωτούς λογιστές» στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

7.440,00€
16/06/2020

15/05/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
100/2019

ΠρομήΘεια και εγκατάσταση δυο (2) πλυντηρίων ιματισμού υγειονομικού χαρακτήρα για το Γενικό Νοςοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»

234.000,00€
10/06/2020

15/05/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
31/2020

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

70.000,00€
26/05/2020

12/05/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
99/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ"

45.000,00€
26/05/2020

30/04/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
52/2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ

14.371,60€
12/05/2020

23/04/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
29/2020

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΝ ΡΟΔΟΥ

407.785,41€
05/06/2020

23/04/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
27/2020

Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστασεων & του περιβάλλοντα χώρου του Γ.Ν. Ρόδου

1.595.756,00€
27/05/2020

16/04/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
26/2020

Επισκευή και Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Ρόδου

372.000,00€
28/05/2020

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου