ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ημ/νια Καταχώρησης
Τύπος Διαγωνισμού
Αριθμός Διακήρυξης
Περιγραφή
Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Διενέργειας
Διακήρυξη
20/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
79/2017

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

767.808,00€
02/02/2018

27/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
109/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΘ

30.000,00€
11/01/2018

05/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
103/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΩΡΛ"

53.271,64€
20/12/2017

05/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
102/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΘΗΚΩΝ

33.297,06€
21/12/2017

05/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
106/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

40.519,09€
21/12/2017

05/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
104/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

37.268,49€
19/12/2017

05/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
105/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

9.342,28€
21/12/2017

05/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
96/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ

63.749,61€
20/12/2017

05/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
101/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

25.526,64€
20/12/2017

05/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
100/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ

22.267,90€
21/12/2017

05/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
99/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

33.979,86€
19/12/2017

05/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
95/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

48.433,07€
20/12/2017

05/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
97/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

47.701,68€
19/12/2017

05/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
98/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ"

39.293,45€
20/12/2017

05/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
107/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

67.541,24€
19/12/2017

01/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
94/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

42.329,73€
13/12/2017

01/12/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
93/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

38.144,36€
14/12/2017

15/11/2017
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
88/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

44.981,00€
28/11/2017

21/09/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
73/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

35.082,08€
06/10/2017

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου