ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ημ/νια Καταχώρησης
Τύπος Διαγωνισμού
Αριθμός Διακήρυξης
Περιγραφή
Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Διενέργειας
Διακήρυξη
16/03/2017
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
21/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

44.951,40€
28/03/2017

15/03/2017
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΤΥ 1/2017

Κατασκευή τουαλέτας ασθενών εντός του χώρου του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Ρόδου

7,440€
28/03/2017

01/02/2017
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
19/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

44.981,00€
14/02/2017

22/12/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
100/2016 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

41.053,24€

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου