ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ημ/νια Καταχώρησης
Τύπος Διαγωνισμού
Αριθμός Διακήρυξης
Περιγραφή
Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Διενέργειας
Διακήρυξη
23/04/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΤΥ 1/2018

Παρεμβάσεις στους χώρους της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν.Ρόδου για τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητάς τους

6.337,34 €
08/05/2018

20/04/2018
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
47/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

44.981,00€
03/05/2018

17/04/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
51/2018

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ (ΣΥΝΟΛ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 12 ΤΜ)

08/05/2018

13/04/2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
41/2018

ΣΙΤΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΡΟΔΟΥ

514.290,00€
14/05/2018

16/03/2018
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
33/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

407.786,64€
17/04/2018

01/03/2018
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
16/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

2.229.990,00€
05/04/2018

25/01/2018
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
17/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

44.951,40€
06/02/2018

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου