ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

<
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ημ/νια Καταχώρησης
Τύπος Διαγωνισμού
Αριθμός Διακήρυξης
Περιγραφή
Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Διενέργειας
Διακήρυξη
05/07/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
55/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν.

44.948,57 €
16/07/2019

02/07/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
53/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

73.278,79 €
16/07/2019

11/06/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
49/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

16.720,00 €
25/06/2019

30/05/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΤΥ 1/2019

Δημιουργία υποδομών για την εγκατάσταση της νέας μονάδας παραγωγής αέριου οξυγόνου στο Γ.Ν. Ρόδου

44.995,88 €
11/06/2019

28/05/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
44/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

64.540,16 €
07/06/2019

23/05/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
36/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

20.000,00 €
04/06/2019

22/05/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
41/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

44.951,40 €
04/06/2019

22/05/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
42/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΙΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΑΟΠ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΓΝ ΡΟΔΟΥ"

4.092,00 €
03/06/2019

17/04/2019
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
26/2019

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΝ ΡΟΔΟΥ

276.768,00 €
07/05/2019

26/02/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
23/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

44.951,40 €
13/03/2019

08/02/2019
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
20/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

44.981,00 €
20/02/2019

20/12/2018
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
120/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ"

235.104,00 €
21/01/2019

01/11/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΤΥ 01/2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παρεμβάσεις στους χώρους της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν.Ρόδου για τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητάς τους

8.877,33 €
20/11/2018

21/09/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
109/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

5.000,00 €
05/10/2018

09/08/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
64/2018

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ

1.341.871,26 €
10/09/2018

23/07/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
83/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

13/08/2018

19/07/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
76/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ"

10.140,00 €
31/07/2018

3/07/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣA ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
15614/2018

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ

12.710,62 €
11/07/2018

20/06/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ETY 3/2018

Διαμόρφωση περιφραγμένου και μη στεγασμένου χώρου, στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου για κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών του ΓΝ Ρόδου

24.308,10 €
03/07/2018

05/06/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
81/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.505.500,00€
06/07/2018

24/05/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
52/2018

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ»

4.960,00 €
06/06/2018

10/05/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
57/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

285.696,00€
11/06/2018

08/05/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
46/2018

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ρ. ΚΑΙ ΔΙ.Ε.Κ.Ρ.

14.034,32 €
21/05/2018

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου