ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ημ/νια Καταχώρησης
Τύπος Διαγωνισμού
Αριθμός Διακήρυξης
Περιγραφή
Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Διενέργειας
Διακήρυξη
15/05/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
100/2019

ΠρομήΘεια και εγκατάσταση δυο (2) πλυντηρίων ιματισμού υγειονομικού χαρακτήρα για το Γενικό Νοςοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»

234.000,00€
10/06/2020

15/05/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
31/2020

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

70.000,00€
26/05/2020

12/05/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
99/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ"

45.000,00€
26/05/2020

30/04/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
41/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ MTN

44.951,40€
12/05/2020

30/04/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
52/2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ

14.371,60€
12/05/2020

23/04/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
29/2020

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΝ ΡΟΔΟΥ

407.785,41€
05/06/2020

23/04/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
27/2020

Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστασεων & του περιβάλλοντα χώρου του Γ.Ν. Ρόδου

1.595.756,00€
27/05/2020

16/04/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
26/2020

Επισκευή και Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Ρόδου

372.000,00€
28/05/2020

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου