ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

<
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ημ/νια Καταχώρησης
Τύπος Διαγωνισμού
Αριθμός Διακήρυξης
Περιγραφή
Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Διενέργειας
Διακήρυξη
12/12/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
113/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

44.951,40 €
24/12/2018

28/11/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
114/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

40.889,00 €
12/12/2018

27/11/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
122/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ"

46.500,00 €
11/12/2018

01/11/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΤΥ 01/2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παρεμβάσεις στους χώρους της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν.Ρόδου για τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητάς τους

8.877,33 €
20/11/2018

21/09/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
109/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

5.000,00 €
05/10/2018

09/08/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
64/2018

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ

1.341.871,26 €
10/09/2018

23/07/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
83/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

13/08/2018

19/07/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
76/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ"

10.140,00 €
31/07/2018

3/07/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣA ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
15614/2018

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ

12.710,62 €
11/07/2018

20/06/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ETY 3/2018

Διαμόρφωση περιφραγμένου και μη στεγασμένου χώρου, στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου για κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών του ΓΝ Ρόδου

24.308,10 €
03/07/2018

05/06/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
81/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.505.500,00€
06/07/2018

24/05/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
52/2018

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ»

4.960,00 €
06/06/2018

10/05/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
57/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

285.696,00€
11/06/2018

08/05/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
46/2018

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ρ. ΚΑΙ ΔΙ.Ε.Κ.Ρ.

14.034,32 €
21/05/2018

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου