ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΜΗΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
FAX
E-MAIL
RECEPTION 2241360000  
ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2241360142  
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2241360030  
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2241360130  
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2241360158  
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2241360003  
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2241360003  
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2241360006  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 2241360010-12  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2241360131-132  grman@rhodes-hospital.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ    grman@rhodes-hospital.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 2241360101  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2241360104  
1 2 3

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22413 60000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 22413 60000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΡΟΔΟΣ, 85100

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου