ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΜΗΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
FAX
E-MAIL
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 2241360456
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2241360459
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2241360385
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 2241360463
Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2241360404
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2241360142
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2241360141
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 2241360117
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 2241360280
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ02241360026
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ02241360015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2241360129
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2241360145
1 2 3

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22413 60000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 22413 60000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΡΟΔΟΣ, 85100

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου