ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΜΗΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
FAX
E-MAIL
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 2241360087  
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360085  
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΥΠΕΡΗΧΟΣ 2241360090  
ΑΞΟΝΙΚΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2241360075  
ΑΞΟΝΙΚΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 2241360081  
ΑΞΟΝΙΚΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360088  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ2241360090 
1

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22413 60000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 22413 60000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΡΟΔΟΣ, 85100

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου