ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

     

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» στον ¶ξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία» Μέτρο 2.2 του Γ΄ Κ.Π.Σ 

 

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του ολοκληρωμένου ψυχιατρικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείου Ρόδου

 • Προκήρυξη
 • Παράρτημα Έ - Τεχνικές Προδιαγραφές
 • Παράρτημα Α - Είδη
 • Διακήρυξη Εξοπλισμού Γραφείου
 • Παράρτημα Α - (Εξοπλισμού Γραφείου)
 • Παράρτημα Ε - (Εξοπλισμού Γραφείου)
 • INTEREG III Ελλάδα - Κύπρος 2000 - 2006 Μέτρο 3.1: «Προστασία της Υγείας» Κατηγορίες Πράξεων

   

  3.1.1:«Αντιμετώπιση μεταδιδόμενων νόσων & προβλημάτων σχετιζόμενων με εξαρτησιογόνες ουσίες»
  3.1.2 «Υπηρεσίες υγείας με την υποστήριξη νέων τεχνολογιών»

  ΕΡΓΟ: «Δράσεις για την προστασία της Υγείας με σκοπό την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα παροχής υπηρεσιών που αφορούν το τοπικό πληθυσμό με σκοπό την δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών που θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση , σε τοπικό επίπεδο, υγειονομικών ζητημάτων χωρίς την ανάγκη μετακίνησης πληθυσμού προς τα μητροπολιτικά κέντρα» Σύμβαση

 • Διακήρυξη Τηλειατρικής
 • Διακήρυξη σετ RT-PCR
 • Ανακοίνωση για RT-PCR
 • Διακήρυξη Ταξιδίων
 • Περίληψης Διακήρυξης Ταξιδίων
 • Διακήρυξη με βαθμολογία της Τηλεϊατρικής Μαρτίου
 • Προκήρυξη Προμήθειας Συστημάτων Τηλεϊατρικής
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου
 • (Παραγωγή CD/DVD και δημοσίευση αποτελεσμάτων συναντήσεων)
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
 • Δελτίο συμμετοχής
 • Agenda - Πρόγραμμα 7.5.08
 • Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου