ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Ιατρικές Υπηρεσίες | Διοικητικές Υπηρεσίες

ΙEK ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

To Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ είναι δημόσιο ΙΕΚ που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΙΕΚ  του Υπουργείου Παιδείας.

Η Διάρκεια  φοίτησης είναι δύο  έτη.

Παρακάτω, μπορείτε να κατεβάσετε τους οδηγούς σπουδών για κάθε ειδκότητα.

Πρακτική άσκηση των αποφοίτων: Οι σπουδαστές μετά την απόκτηση του πτυχίου εκτελούν ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Κατά την πρακτική άσκηση οι απόφοιτοι δεν αμείβονται. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Θεωρητικής Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου ώστε να αυξηθούν οι γνώσεις των φοιτητών κατά το χρόνο της εξάσκηση τους και να τους βοηθήσει να ενταχθούν αποδοτικά στην αγορά εργασίας. Η απόκτηση εμπειριών κατά το χρόνο της πρακτικής άσκησης συμβάλει στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των σπουδαστών διότι συνήθως κατά το χρόνο των σπουδών τους δεν έχουν καθορίσει πλήρως τους επαγγελματικούς τους στόχους. Με την πρακτική άσκηση δημιουργείται και ένας δίαυλος αμφίδρομης ροής πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων. Βασικός στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η καρποφόρα σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας θεωρία και πράξη.

Τεχνικός Εξοπλισμός: Η σχολή στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο.  Διαθέτει αρκετά καλή υλικοτεχνική υποδομή, οπτικοαουστικά μέσα και χορηγούνται δωρεάν σημειώσεις στους σπουδαστές.

 

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου