ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Ιατρικές Υπηρεσίες | Διοικητικές Υπηρεσίες

ΙEK ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ", λειτουργεί ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ. 1038/03-06-15).   

  1. Περιγραφή της Σχολής

Ανήκει  στο  Υπουργείο  Υγείας  και  ακολουθεί  το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα   των ΙΕΚ  του  Υπουργείου  Παιδείας.
 Σκοπός της Σχολής είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σπουδαστών προς απόκτηση του πτυχίου Βοηθού Νοσηλευτή.

  1. Οδηγός σπουδών

Η Διάρκεια  φοίτησης είναι δύο  έτη.
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα αποτελείται από Θεωρητικά και Εργαστηριακά Μαθήματα της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών Τραυματολογίας. Το τραύμα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου ή αναπηρίας σε ανθρώπους ηλικίας κάτω των 40 ετών, βάσει πολυετών στατιστικών ερευνών. Ο τρόπος αντιμετώπισης του τραυματία στο αρχικό στάδιο, είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή αποκατάσταση του. Συνεπώς, ο «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας», οφείλει να έχει γνώσεις και δεξιότητες αντιμετώπισης τραυματιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, προνοσοκομειακά και ενδονοσοκομειακά.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-Νοσηλευτική I,II
-Πρώτες βοήθειες
-Ανατομία
-Φυσιολογία

-Φαρμακολογία
-Υγιεινή-Μικροβιολογία
-Πρακτική άσκηση στην ειδικότητα
-Χειρουργική Ι και ΙΙ
-Παθολογία

-Γυναικολογία - Παιδιατρική
-Στοιχεία Ψυχιατρικής-Νευρολογίας
-Νοσηλευτική (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο) Ι,ΙΙ,ΙΙΙ -Αποστείρωση - Απολύμανση - Παιδιατρική
-Τραυματιολογία Ι,ΙΙ -Στοιχεία Αναισθησιολογίας - Ανάνηψης
-Αντιμετώπιση σε επείγοντα περιστατικά
-Ορθοπεδική

Πρακτική άσκηση των αποφοίτων: Οι σπουδαστές μετά την απόκτηση του πτυχίου εκτελούν ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Κατά την πρακτική άσκηση οι απόφοιτοι δεν αμείβονται. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Θεωρητικής Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου ώστε να αυξηθούν οι γνώσεις των φοιτητών κατά το χρόνο της εξάσκηση τους και να τους βοηθήσει να ενταχθούν αποδοτικά στην αγορά εργασίας. Η απόκτηση εμπειριών κατά το χρόνο της πρακτικής άσκησης συμβάλει στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των σπουδαστών διότι συνήθως κατά το χρόνο των σπουδών τους δεν έχουν καθορίσει πλήρως τους επαγγελματικούς τους στόχους. Με την πρακτική άσκηση δημιουργείται και ένας δίαυλος αμφίδρομης ροής πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων. Βασικός στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η καρποφόρα σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας θεωρία και πράξη.

  1. Τεχνικός Εξοπλισμός:

Η σχολή στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο.  Διαθέτει αρκετά καλή υλικοτεχνική υποδομή, οπτικοαουστικά μέσα και χορηγούνται δωρεάν σημειώσεις στους σπουδαστές.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή τον οδηγό σπουδών από εδώ

 

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου