Ιατρικές Υπηρεσίες | Διοικητικές Υπηρεσίες
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Α' ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Β' ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Γ' ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δ' ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών)
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Παραϊατρικού Προσωπικού, Κοινωνικής Εργασίας, Διαιολογίας - Διατροφής)