ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Ιατρικές Υπηρεσίες | Διοικητικές Υπηρεσίες

ΙEK ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Στα Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας (Δ.Ι.Ε.Κ.) η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις εγγραφής περιγράφονται παρακάτω ή μπορείτε να τα βρείτε και στο παρακάτω αρχείο. Οι Εγγραφές οριστικοποιούνται το μήνα Σεπτέμβριο στη Γραμματεία της Σχολής τις εργάσιμες ώρες. Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ.

Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

 • «Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου». (Α΄ Εξάμηνο)
 • Βοηθός Νοσηλευτικής «Γενικής Νοσηλείας». (Α΄ Εξάμηνο)
 • Βοηθός Νοσηλευτικής «Τραυματολογίας». Γ΄ Εξάμηνο

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Στο Δ.ΙΕΚ Γ.Ν.Ρ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου (Γενικών, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ). Στο Α' εξάμηνο σπουδών εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Ενιαίων / Γενικών Λυκείων, για 4 εξάμηνα φοίτησης.
 • Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που επιθυμούν τη φοίτησή τους σε άλλη ειδικότητα προέλευσης, φοιτούν 4 εξάμηνα
 • Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που συνεχίζουν την κατάρτισή τους, στην ειδικότητα προέλευσης, γίνονται δεκτοί στο Γ' εξάμηνο κατάρτισης (στην ειδικότητα Γενικής Νοσηλείας), μόνο με 1 χρόνο φοίτησης.
 • Επίσης, γίνονται δεκτοί αντίστοιχα φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ, που επιθυμούν επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, καθώς και εργαζόμενοι και επαγγελματίες που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

A) Αν είσαι Έλληνας Υπήκοος, απλά προσκόμισέ μας:

 • 1. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ), επικυρωμένο.
 • 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις), επικυρωμένη.
 • 3. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας.
 • 4. Δίπλωμα αυτοκινήτου κατηγορίας Β΄ (για την ειδικότητα: Διασώστη-Πλήρωμα ασθενοφόρου)

B) Αν είσαι Αλλοδαπός Υπήκοος, με Ελληνικό Τίτλο Σπουδών, απλά προσκόμισέ μας:

 • 1. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ), επικυρωμένο.
 • 2. Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) επικυρωμένη.
 • 3. Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής, επικυρωμένη ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
 • 4. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας

Γ) Αν είσαι Αλλοδαπός Υπήκοος, με Ξένο Τίτλο Σπουδών, απλά προσκόμισέ μας:

 • 1. Αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών, επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το υπουργείο Εξωτερικών, ισότιμο (τεχνολογικής κατεύθυνσης) και αντίστοιχο (θεωρητικής εκπαίδευσης) με το ελληνικό.
 • 2. Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) επικυρωμένη.
 • 3. Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής, επικυρωμένη ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
 • 4. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας).
 • 5. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας
 • 6. Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Παπαλουκά 6-8

Τηλ & Fax: 22410-24374

Email: dieknurse@gmail.com

Blog: epas-rodou.blogspot.com

Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: http://www.rhodes-hospital.gr   

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου