ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Ιατρικές Υπηρεσίες | Διοικητικές Υπηρεσίες

ΙEK ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» του Δ.ΙΕΚ Γ.Ν.Ρ. Στα Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας (Δ.Ι.Ε.Κ.) η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Στο Δ.ΙΕΚ Γ.Ν.Ρ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου (Γενικών, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ). Στο Α' εξάμηνο σπουδών εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Ενιαίων / Γενικών Λυκείων, για 4 εξάμηνα φοίτησης.
 • Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που επιθυμούν τη φοίτησή τους σε άλλη ειδικότητα προέλευσης, φοιτούν 4 εξάμηνα
 • Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που συνεχίζουν την κατάρτισή τους, στην ειδικότητα προέλευσης, γίνονται δεκτοί στο Γ' εξάμηνο κατάρτισης (στην ειδικότητα Γενικής Νοσηλείας), μόνο με 1 χρόνο φοίτησης.
 • Επίσης, γίνονται δεκτοί αντίστοιχα φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ, που επιθυμούν επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, καθώς και εργαζόμενοι και επαγγελματίες που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

A) Αν είσαι Έλληνας Υπήκοος, απλά προσκόμισέ μας:

 • 1. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ), επικυρωμένο.
 • 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις), επικυρωμένη.
 • 3. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
 • 4. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας.

B) Αν είσαι Αλλοδαπός Υπήκοος, με Ελληνικό Τίτλο Σπουδών, απλά προσκόμισέ μας:

 • 1. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ), επικυρωμένο.
 • 2. Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) επικυρωμένη.
 • 3. Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής, επικυρωμένη ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
 • 4. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας).
 • 5. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας

Γ) Αν είσαι Αλλοδαπός Υπήκοος, με Ξένο Τίτλο Σπουδών, απλά προσκόμισέ μας:

 • 1. Αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών, επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το υπουργείο Εξωτερικών, ισότιμο (τεχνολογικής κατεύθυνσης) και αντίστοιχο (θεωρητικής εκπαίδευσης) με το ελληνικό.
 • 2. Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) επικυρωμένη.
 • 3. Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής, επικυρωμένη ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
 • 4. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας).
 • 5. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας
 • 6. Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Παπαλουκά 6-8

Τηλ & Fax: 22410-24374

Email: dieknurse@gmail.com

Blog: ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής Ρόδου   

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου