ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Προκηρύξεις
Ημ/νια Καταχώρησης
Α/Α
Περιγραφή
Προθεσμία
Κατεβάστε το Αρχείο
20/02/2017
Α2δ/Γ.Π. 82667/25-11-2016
Τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για ειδίκευση - Α2δ/Γ.Π. 82667 (ΑΔΑ : Ω0ΙΘ465ΦΥΟ-9Ξ3)

22/07/2016
17263/19-7-2016
Την πλήρωση των παρακάτω δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, με βαθμό Επιμελητή Β΄ για τη Νοσοκομειακή Μονάδα Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ως εξής :
Μια (1) θέση Καρδιολογίας
Μια (1) θέση Αναισθησιολογίας
Από 22/7/2016 έως και 10/8/2016

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου