Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Προμήθειες/Διαγωνισμοί


Ημ/νία Καταχώρησης Τύπος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Περιγραφή Συνολικός Προϋπολογισμός Ημερομηνία Διενέργειας Συνημμένα
22/11/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 113/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.674.035,00 € (με Φ.Π.Α.) 12/01/2024 Διακήρυξη2,45 MB
17/11/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 88/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 38.695,79 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) 08/12/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2,15 MB
20/10/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 110/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 173.248,50 € (με Φ.Π.Α.) 09/11/2023 Διακήρυξη2,41 MB
11/10/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 90/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 98.941,58 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) 03/11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2,37 MB
21/09/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 84/2023 Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης του ΓΝ Ρόδου 137.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 11/10/2023 Διακήρυξη2,52 MB
07/07/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 57/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 339.861,44 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) 11/08/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1,89 MB
30/06/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 39/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 763.378,72 € (με Φ.Π.Α.) 03/08/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2,82 MB
08/06/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 52/2023 Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης του Γ.Ν. Ρόδου 137.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 29/06/2023 Διακήρυξη2,06 MB
19/05/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 28/2023 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 441.861,60 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) 26/06/2023 Διακήρυξη1,18 MB
16/05/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 34/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 211.986,10 € (με Φ.Π.Α.) 16/06/2023 Διακήρυξη2,50 MB
12/04/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 142/2022 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 137.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 08/05/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2,06 MB

* Για όσους διαγωνισμούς συνοδεύονται από αρχείο ειδών παρακαλώ κατεβάστε την νέα έκδοση της εφαρμογής διαχείρισης, καθώς και τις οδηγίες που θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

eProm - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥΜέγεθος: 3,36 MBeProm - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣΜέγεθος: 3,22 MB

 


Ημ/νία Καταχώρησης Περιγραφή Συνολικός Προϋπολογισμός Περίοδος Διαβούλευσης Συνημμένα
Δεν υπάρχουν εγγραφές προς εμφάνιση.

Ημ/νία Καταχώρησης Περιγραφή Συνημμένα
31/03/2022 ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ1,18 MB
31/03/2022 ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ1,09 MB
31/03/2022 ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ1,27 MB
31/03/2022 ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ1,32 MB