Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Προκηρύξεις

Ημ/νία Καταχώρησης Αριθμός Προκήρυξης Περιγραφή Προθεσμία Υποβολής Συνημμένα
29/06/2023 15369 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Από 10/07/2023 έως και 31/07/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ560,42 KB
13/03/2023 6178 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΣΤΟ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Από 21/03/2023 έως και 31/03/2023 Προκήρυξη548,87 KB Τελικός Πίνακας Βαθμολογίας Συνέντευξης για θέση Δ-ντή Αναισθησιολογίας502,40 KB Τελικός Πίνακας Βαθμολογίας Συνέντευξης για θέση Επιμελητή Β Καρδιολογίας863,43 KB
12/05/2023 10914 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΣΤΟ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Από 16/05/2023 έως και 30/06/2023 Προκήρυξη934,75 KB
03/08/2023 18249 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ Από 03/08/2023 έως και 03/08/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ537,29 KB